ARTWORK PORTFOLIO > Work in Progress: Kentucky Game

TKY Autumn
TKY Autumn
Charcoal and oil on paper
8 1/2 x 10 1/4
2020